Φορολογικά - Λοιπάλογιστικές υπηρεσίες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από 28/2/2022 έως 8/3/2022.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 11974, της 25/2/2022, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 891, με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 28 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και την Τρίτη, 8 Μαρτίου 2022 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 891/25-2-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων