Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η νέα απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου έως Δευτέρα 26 Σεπτεμβρίου 2022.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 51236, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4756/09-09-2022 με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Παρασκευή, 9 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 06:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 4756/09-09-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων