Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η απόφαση για τα μέτρα που θα εφαρμοστούν τον Ιανουάριο 2023.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 75297/31.12.2022, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 7005/31-12-2022 με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από την Κυριακή, 1 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00.”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 7005/31-12-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων