Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από Δευτέρα 12/2/2022 έως την Δευτέρα 21/2/2022 και ώρα 6:00 πμ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 8681, με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας έως και τη Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00″, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 607 της 12/2/2022.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 607/12-2-2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων