Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από τη Δευτέρα, 19/4/ 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 /4/ 2021 και ώρα 6:00.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 24489, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1558/17-4-2021 με θέμα ‘‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 19 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη M. Δευτέρα, 26 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β΄1558/17-4-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων