Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστης online

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ τα μέτρα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν βάση της Απόφασης Δ1α/Γ.Π.οικ. 6756/4.2.2022, με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από τη Δευτέρα, 7 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 14 Φεβρουαρίου 2022 και ώρα 6:00“, η οποία αναρτήθηκε στο ΦΕΚ 430/5-2-22.

Για να δείτε το ΦΕΚ 430/5-2-22, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων