Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η απόφαση για τα νέα μέτρα ισχύει από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6.00 με την επιφύλαξη της λειτουργίας ανοικτών (υπαίθριων) αρχαιολογικών χώρων, κομμωτηρίων, κουρείων και κέντρων περιποίησης άκρων του επιπέδου πολύ αυξημένου κινδύνου των σημείων 12 και 26 του πίνακα της παρ. 1Β του άρθρου 1 που επιτρέπεται υπό τις προϋποθέσεις της παρούσας από τη Δευτέρα, 22 Μαρτίου 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 17698, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1076/20-3-2021 με θέμα ‘‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο, 20 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1076/20-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων