Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικά γραφεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ η απόφαση με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το ΦΕΚ Β’ 5973 της 18/12/2021, με θέμα “Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2021 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 10 Ιανουαρίου 2022 και ώρα 06:00“.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5973/18-12-2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων