Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικές υπηρεσίες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ οι αποφάσεις που αφορούν την μεταβολή των επιστρεπτέων προκαταβολών 1 έως 7, ομοίως και οι αποφάσεις για τις μεταβολές στην επιδότηση παγίων δαπανών και αυξημένης αποζημίωσης ειδικού σκοπού.

Για όλες τις ενισχύσεις δόθηκε παράταση στην κατάθεση των δικαιολογητικών έως την 31/12/2021.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τις Αποφάσεις :

  • ΓΔΟΥ 1048, ΓΔΟΥ 1049, της 15/11/2021, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στα ΦΕΚ Β’ 5303/16-11-2021, με θέμα “ΓΔΟΥ 1048/2021-Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτεα προκαταβολη σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19″ και “ΓΔΟΥ 1049/2021-Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ148/03.07.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729)”.
  • ΓΔΟΥ 1050, της 15/11/2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5308/16-11-2021, με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 233/10.10.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο ως και Αύγουστο 2020» (Β’ 4471)”.
  • ΓΔΟΥ 1051, της 15/11/2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5306/16-11-2021, με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 281/13.11.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο και Οκτώβριο 2020» (Β’ 5047)”.
  • ΓΔΟΥ 1052, ΓΔΟΥ 1053, της 15/11/2021, όπως αυτές δημοσιεύθηκαν στο ΦΕΚ Β’ 5307/16-11-2021, με θέμα “ΓΔΟΥ 1052/2021-Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 19/25.1.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Σεπτέμβριο ως και Δεκέμβριο 2020» (Β’ 236)” και “ΓΔΟΥ 1053/2021-Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 232/1.3.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά το μήνα Ιανουάριο 2021» (Β’ 804)”.
  • ΓΔΟΥ 1054, της 15/11/2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5305/16-11-2021, με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 420/ 23.4.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Ιανουάριο, Φεβρουάριο και Μάρτιο 2021» (Β’ 1689)”.
  • ΓΔΟΥ 1046, της 15/11/2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5304/16-11-2021, με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354)″.
  • ΓΔΟΥ 1047, της 15/11/2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5309/16-11-2021, με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 808/23.07.2021 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιδότησης παγίων δαπανών για την περίοδο Απριλίου – Δεκεμβρίου 2020 σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 3354)″.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5303/16-11-2021, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5308/16-11-2021, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5306/16-11-2021, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5307/16-11-2021, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5305/16-11-2021, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5304/16-11-2021, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5309/16-11-2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων