Επιδοτούμενα Προγράμματαλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ»

Σας ενημερώνουμε ότι με τις υπ’ αρ. 11786/02.07.2021 και 11788/02.07.2021 Δημόσιες Προσκλήσεις Καλούμε τους ενδιαφερόμενους δικαιούχους να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους», έτους 2020, όπως παρατάθηκε μέχρι 31.12.2021, και να υποβάλουν αιτήσεις στην ηλεκτρονική εφαρμογή www.tourism4all.gov.gr μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης, το χρονικό διάστημα από 05.07.2021 έως 09.07.2021 και συγκεκριμένα:

05.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 0-1
06.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 2-3
07.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 4-5
08.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 6-7
09.07.2021 για ΑΦΜ που λήγουν σε 8-9

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ:
www.tourism4all.gov.gr

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Ανακοίνωση «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», όπως αυτή δημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Τουρισμού στις 2-7-2021.

Για να δείτε την Ανακοίνωση «ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ» πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων