Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστες αθηνα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ – Ο ΛΟΓΟΣ ΜΑΣ :

Εφόσον σε κατοικία υπάρχει ασφαλιστήριο, στο οποίο η ασφάλιση να καλύπτει σωρευτικά τους ασφαλιστικούς κινδύνους σεισμού, πυρκαγιάς και πλημμύρας για χρονικό διάστημα τουλάχιστον τριών (3) μηνών εντός του ίδιου έτους, ο ιδιοκτήτης της δικαιούται μείωση στο ΕΝΦΙΑ του εν λόγω ακινήτου.

Για τη χορήγηση της μείωσης του ΕΝΦΙΑ ο φορολογούμενος υποβάλλει αίτηση ετησίως μέσω της εφαρμογής myPROPERTY της Α.Α.Δ.Ε. με τους προσωπικούς του κωδικούς TAXISNET, στην οποία επιλέγει τον/τους ΑΤΑΚ που αντιστοιχεί/ούν στην ασφαλισμένη κατοικία και τον/τους συσχετίζει με τον αριθμό του αντίστοιχου ασφαλιστηρίου συμβολαίου.

Μετά την υποβολή της αίτησης  οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις υποχρεούνται να επιβεβαιώσουν την αντιστοίχιση της ασφαλισμένης κατοικίας με τον/τους αριθμό/-ούς του/των ασφαλιστηρίου/ων συμβολαίου/-ων.

 Ειδικά για το έτος 2024 οι αιτήσεις και οι τυχόν τροποποιήσεις και διορθώσεις αυτών υποβάλλονται το αργότερο έως 22/2/2024.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΟΝ ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Α.1014/2024, του Υπ. Οικονομικών, με θέμα «Χορήγηση μείωσης του Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝΦΙΑ) για κατοικίες φυσικών προσώπων που ασφαλίζονται για σεισμό, πυρκαγιά και πλημμύρα, σύμφωνα με την παρ. 7Ζ του άρθρου 3 του ν. 4223/2013 (Α’ 287)»

Για να δείτε την απόφαση, πατήστε εδώ

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων