Εξοπλισμός Η/Υ :

Δίκτυο δεκαπέντε τερματικών με on line σύνδεση μισθωμένης γραμμής, Έδρας και Υποκαταστήματος.

Εξοπλισμός S/W :

Λογιστικά: Epsilon Net A.E.
Φοροτεχνικά: Epsilon Net A.E.
Μισθοδοσία: Epsilon Net A.E.

Μεταφορικά μέσα :

Μια μοτοσυκλέτα.
Δύο επιβατικά αυτοκίνητα Ι.Χ.

Τηλεπικοινωνίες :

Έδρα : Τηλεφωνικό κέντρο για έδρα και υποκαταστήματα.
Τηλέφωνο : 210 8651701
Fax : 210 8649005

Υποκατάστημα Αθηνών: 

Τηλέφωνο : 210 8651701
Fax : 210 8649005

Υποκατάστημα Χαλανδρίου:

Τηλέφωνο : 210 8651701
Fax : 210 6814884

Email : info@texnologistiki.com

Site : www.texnologistiki.com