Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αναρτήθηκαν οδηγίες για τη συμπλήρωση της Υπεύθυνης Δήλωσης Βεβαίωσης Άδειας Κυκλοφορίας, μαζί με τη δυνατότητα υποβολής εντύπων για την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ και για μέλη Οργάνου Διοίκησης, σε ΕΡΓΑΝΗ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Για να δείτε τις οδηγίες πατήστε εδώ.