Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Η υπεύθυνη δήλωση που θα υποβάλει ο εργοδότης στο ΕΡΓΑΝΗ, θα είναι η συνημμένη και τα στοιχεία που θα πρέπει να συμπληρώνεται ανά εργαζόμενο θα είναι τα εξής:

  • ΑΦΜ, ΑΜΚΑ, ΕΠΩΝΥΜΟ, ΟΝΟΜΑ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ.

Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση δεν έχει ανοίξει ακόμα στο ΕΡΓΑΝΗ.

Όταν ανοίξει, εκτιμούμε ότι με την καταγραφή του ΑΦΜ θα γίνεται αυτόματη συμπλήρωση των λοιπών στοιχείων , βάση του τι έχει ανέβει κατά την πρόσληψη.

Τονίζουμε ότι για την τρέχουσα εβδομάδα 18/10/2021- 24/10/2021 η ημερομηνία προθεσμίας είναι έως την Τρίτη 26/10/2021.

Για κάθε επόμενη εβδομάδα η κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης θα πρέπει να γίνεται από Τρίτη έως Παρασκευή.

Δηλαδή για την εβδομάδα από 25/10/2021-31/10/2021 θα πρέπει να κατατεθεί η υπεύθυνη δήλωση από 26/10/2021-29/10/2021.

Ενώ για την εβδομάδα από 01/11/2021-07/11/2021 η κατάθεση θα πρέπει να γίνει από 02/11/2021-05/11/2021 κλπ.

Για να δείτε την υπεύθυνη δήλωση, πατήστε εδώ.

Για να δείτε την απόφαση, από την οποία προκύπτει η ως άνω υποχρέωση υποβολής δήλωσης, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων