Νομοθετική ΕνημέρωσηΕ.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.Texnologistiki | μετατροπη οε σε ικε

Σύμφωνα με τον Ν. 5072/2023 :

Οι ελεύθεροι επαγγελματίες και επιτηδευματίες (δηλαδή όλες οι επιχειρήσεις) που τηρούν Επαγγελματικό Λογαριασμό σε Τράπεζα, από 01/01/2024 θα πρέπει υποχρεωτικά να δέχονται πληρωμές μέσω Υπηρεσιών Άμεσης Πληρωμής.

Προτείνουμε άμεσα, για όλους τους Επαγγελματικούς Τραπεζικούς Λογαριασμούς που διαθέτει μια επιχείρησή ,  να ολοκληρώσει την διαδικασία προκειμένου οι λογαριασμοί αυτοί να διαθέτουν την Υπηρεσία Άμεσης Πληρωμής.

Από ότι είδαμε, όλες οι Τράπεζες έχουν αναρτήσει (στην επίσημη ιστοσελίδα τους) αναλυτικές οδηγίες στις οποίες καταγράφουν τις διαδικασίες, βήματα που πρέπει αν ακολουθηθούν προκειμένου μια επιχείρηση να ολοκληρώσει την ως άνω διαδικασία.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων