Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με Δελτίο Τύπου, η Τράπεζα της Ελλάδος, ενημερώνει ότι για το τρέχον έτος, ως καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των ετήσιων χρηματοοικονομικών καταστάσεων εταιρικής χρήσης 2019, για τα νομικά πρόσωπα ορίζει την 30/11/2020, λόγω των προβλημάτων που έχει δημιουργήσει στη λειτουργία τους η πανδημία του κορωνοϊού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου της 27/4/2020, της Τράπεζας της Ελλάδος,

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ