Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Σύμφωνα και με Δελτίο Τύπου του Υπ. Ανάπτυξης, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην αλυσίδα εισαγωγής, εμπορίας, πώλησης, μεσιτείας, διακίνησης, διανομής και αποθήκευσης προϊόντων κρέατος αιγοπροβάτων (νωπών και κατεψυγμένων) και αυγών στην ελληνική επικράτεια, θα πρέπει να υποβάλλουν τα στοιχεία των αποθεμάτων για τα εν λόγω προϊόντα. Η δήλωση θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω ειδικού συνδέσμου που βρίσκεται στον κεντρικό ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων (http://www.mindev.gov.gr).

Η υποβολή της δήλωσης θα γίνεται από τη Δευτέρα 6/4/2020 και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί εντός της προθεσμίας των τριών ημερών.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του Υπουργείου Ανάπτυξης, γίνεται μέσω των ηλεκτρονικών κωδικών ΓΕΜΗ για τις επιχειρήσεις που είναι εγγεγραμμένες ή μέσω των κωδικών πρόσβασης στο TAXIS για τους μη εγγεγραμμένους στο ΓΕΜΗ.

Τα ως άνω προκύπτουν από το ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020, με θέμα “Κύρωση: α) της από 25.2.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α΄ 42), β) της από 11.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (A΄ 55) και γ) της από 14.3.2020 Π.Ν.Π. «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19» (Α΄ 64) και άλλες διατάξεις”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Α’ 76/03-04-2020, πατήστε εδώ.