Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση των σχετικών Υπουργείων η οποία προβλέπει παράταση στην υποχρέωση υποβολής δήλωσης αποθεμάτων υγειονομικού υλικού έως και τις 12 Σεπτεμβρίου 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. 77119, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 3071/12-7-2021 με θέμα ”Παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας «Αντικατάσταση της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων” (Β’ 1481), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 46553/13.5.2020 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση και παράταση ισχύος της υπ’ αρ. 39683/16.4.2020 απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1481)” (Β’ 1837)» (Β’ 2454), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 45863/19-04-2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας “Τροποποίηση της υπ’ αρ. 63719/19.6.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας (Β’ 1585), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ. 53571/12-05- 2021 κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Υγείας” (Β’ 1900)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 3071/12-7-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων