Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικη εταιρεια | / λογιστικη υποστηριξη ικε

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Μια νέα υποχρέωση για τους εργοδότες που απασχολούν διανομείς προκύπτει από την 49091 /Γ1. 14744/4-12-2020 απόφαση του Υπ. Εργασίας, με την οποία τροποποιείται η απόφαση 40331/Γ1.13521/13-9-2019 για την ηλεκτρονική υποβολή στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, εντύπων αρμοδιότητας ΣΕΠΕ και ΟΑΕΔ.

Πλέον στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ με το έντυπο Ε13 θα δηλώνεται το μοτοποδήλατο ή η  μοτοσυκλέτα που θα χρησιμοποιείται από κάθε εργαζόμενο κατά την άσκηση των καθηκόντων τους (διανομείς)  για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων.

Αρχικά, κατά την μεταβατική περίοδο, οι εργοδότες θα πρέπει να υποβάλλουν, έως 20/12/2020  το έντυπο Ε13 στο ΕΡΓΑΝΗ, για τα μοτοποδήλατα και μοτοσυκλέτες που χρησιμοποιούν ή θα χρησιμοποιήσουν για πρώτη φορά έως 20/12/2020 οι εργαζόμενοι για τη μεταφορά προϊόντων ή αντικειμένων.

Στην συνέχεια, από 20/12/2020 και μετά ο εργοδότης πριν από τη χρήση μοτοποδηλάτου ή μοτοσυκλέτας, θα πρέπει να καταθέσει  το  Ε13 για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που θα χρησιμοποιεί ο εργαζόμενος.

Τέλος,  ο εργοδότης καταθέτει στο Ε13 για κάθε μοτοποδήλατο ή μοτοσυκλέτα που έχει δηλωθεί με το έντυπο αυτό, τη λήξη της χρήσης από τον εργαζόμενο εντός τριών ημερών από την ημερομηνία λήξης της χρήσης αυτής είναι μερικά από αυτά που αναφέρει το λογιστικο γραφειο μας. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μάθετε στην ιστοσελίδα που έχει η λογιστική εταιρεία μας.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως προκύπτουν από την απόφαση 49091 /Γ1. 14744/4-12-2020 του Υπ. Εργασίας με θέμα ”Τροποποίηση της Αριθμ. 40331/Δ1.13521/13-9-2019 (Β΄3520/19-9-2019) «Επανακαθορισμός όρων ηλεκτρονικής υποβολής εντύπων αρμοδιότητας Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ)» απόφασης του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”.

Για να δείτε το Έντυπο Ε13 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων