2 Ιουνίου 2015

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΙΟΥΝΙΟΥ 2015
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
26/6Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed