Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση που προβλέπει την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου  διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 για εργαζόμενους σε νέους κλάδους του ιδιωτικού τομέα από πληροφορίες που έχουμε από μία από τις λογιστικες εταιριες αθηνα την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.30310, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 2016/15-5-2021 με θέμα ”Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.24525/18.4.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 1588), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.28501/7.5.2021 κοινή υπουργική απόφαση (Β’ 1871)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β΄2016/15-5-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων