Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

Από 1/1/2020, τα ενοίκια θα πρέπει να εξοφλούνται μέσω Τράπεζας. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θεωρούνται δαπάνη που εκπίπτει από τα κέρδη των επιχειρήσεων.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας  

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 13 του νόμου 4646/12-12-2019, με θέμα «Φορολογική μεταρρύθμιση με αναπτυξιακή διάσταση για την Ελλάδα του αύριο».

Για να δείτε το άρθρο 13 του ν. 4646/2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.