Αλεξίου Γεώργιος Λογιστής – Φοροτεχνικός, «Τεχνολογιστική – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ»
13 Ιουνίου 2014

Απόδειξη επαγγελματικής δαπάνης. Πότε εκδίδεται.

Τι είναι η Απόδειξη Επαγγελματικής Δαπάνης; Σε ποιες περιπτώσεις, υπό ποιες προϋποθέσεις και από ποιον εκδίδεται; Υπάρχει όριο ποσού αμοιβής στην έκδισή της;

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed