Νέος Πτωχευτικός Κώδικας- Νόμος 4738/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 4738/2020, σχετικά με τη ρύθμιση οφειλών και το νέο Πτωχευτικό Κώδικα. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από τον Νόμο με Αριθμ. Ν. 4738/2020, όπως αυτός δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Α’ 207/27-10-2020, με θέμα “Ρύθμιση οφειλών και παροχή δεύτερης ευκαιρίας και άλλες…

Περισσότερα

Νέα μέτρα προστασίας και κανόνες τήρησης αποστάσεων στο σύνολο της Επικράτειας, με σκοπό τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Ανακοινώθηκαν νέοι κανόνες τήρησης αποστάσεων και νέα μέτρα προστασίας που θα ισχύουν για το σύνολο της Επικράτειας. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) Δ1α/Γ.Π.οικ. 67924, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 4709/23-10-2020, με θέμα «Κανόνες τήρησης αποστάσεων και άλλα μέτρα…

Περισσότερα

Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα δεν συνιστά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Η ωφέλεια που προκύπτει υπέρ επιχείρησης από τη διαγραφή υποχρεώσεων της στο πλαίσιο της προπτωχευτικής διαδικασίας εξυγίανσης των άρθρων 99 επ. του Πτωχευτικού Κώδικα, δεν θεωρείτε εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα. Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο ΑΡ πρωτοκόλλου Ε.2164 της 16/10/2020. Για να…

Περισσότερα

Προϋποθέσεις και διαδικασία χορήγησης επιστρεπτέας προκαταβολής – 3ος κύκλος – ΓΔΟΥ 233/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύτηκε η απόφαση ΓΔΟΥ 233/2020 σχετικά με τις προϋποθέσεις και την διαδικασία χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο έως και Αύγουστο 2020. Οι αιτήσεις είναι μέχρι την 26η Οκτωβρίου 2020. Μια πιο…

Περισσότερα

Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Νόμος 4734/2020

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ και είναι σε ισχύ ο νόμος 4734/2020 “Τροποποίηση του ν. 4557/2018 (Α΄ 139) για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας – Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/843 (L 156) και του άρθρου 3 της Οδηγίας (ΕΕ)…

Περισσότερα

Νέα μέτρα για την Αττική έως την 12/10/20

Συνοπτικά- Ο λόγος μας Ανακοινώθηκαν νέα μέτρα προστασίας από τον Κορωνοιό, για την Αττική για την περίοδο 3/10/2020 έως 12/10/20. Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση Δ1α/Γ.Π.οικ.61927 του ΦΕΚ Β 4324 της 2/10/2020 με θέμα ”Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.59626/25.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων,…

Περισσότερα

Οι ΚΑΔ επιχειρήσεων με δυνατότητα μείωσης ενοικίων για τον Σεπτέμβριο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σύμφωνα με την οποία προσδιορίζονται οι πληττόμενες επιχειρήσεις οι οποίες μπορούν να καταβάλλουν μειωμένο το ενοίκιο Σεπτεμβρίου τουλάχιστον κατά 30%, εφόσον όμως αυτό γίνει αποδεκτό από εκμισθωτή και μισθωτή. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από το ΦΕΚ Β’ 4180, της…

Περισσότερα

Νέα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση απαλλαγής από τον ειδικό φόρο ακινήτων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Δημοσιεύθηκε η απόφαση της ΑΑΔΕ με την οποία καθορίζεται ο τρόπος εφαρμογής των διατάξεων του άρθρου 15 του ν. 3091/2002 σχετικά με τον ειδικό φόρο επί των ακινήτων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά – τα οποία επανακαθορίθζονται , καθώς και η διαδικασία χορήγησης των απαλλαγών. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα…

Περισσότερα

Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του Κορωνοϊού COVID-19 στην Αττική

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Ανακοινώθηκε νέα δέσμη μέτρων, τα οποία θα ισχύσουν εντός της Περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από τις 26 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 5.00 π.μ. έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με  Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 59626, όπως…

Περισσότερα

Πληρωμή μερίδας σε ΓΕΜΗ έως 30/10/20

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Σε περίπτωση που το τέλος τήρησης μερίδας στο Γ.Ε.ΜΗ δεν καταβληθεί έως της 30/10/20, το ποσό της οφειλής θα βεβαιωθεί στην Δ.Ο.Υ. Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας Τα ως άνω προκύπτουν από την ανακοίνωση του ΓΕΜΗ, με θέμα “Ενημέρωση για επικείμενη βεβαίωση οφειλόμενων τελών ΓΕΜΗ σε Δ.Ο.Υ, για είσπραξη…

Περισσότερα

Αλλαγές στην επιστρεπτέα προκαταβολή 1 και 2 σχετικά με τις προϋποθέσεις επιστροφής του 60% της ενίσχυσης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Με δύο νέες αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών τροποποιούνται οι αρχικές αποφάσεις (ΓΔΟΥ 218/15-9-2020 , ΓΔΟΥ 219/15-9-2020) ως προς τις προϋποθέσεις επιστροφής του 60% της ενίσχυσης . Κατόπιν τούτου στα σχετικά άρθρα που καταγράφουν τις προϋποθέσεις για την επιστροφή της ενίσχυσης, ως προς την προϋπόθεση που ισχύει για την διατήρηση του…

Περισσότερα

Ανάρτηση – πληρωμή εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας Από την Παρασκευή 25/9/2020 θα ξεκινήσει η ανάρτηση στο taxis των εκκαθαριστικών ΕΝΦΙΑ.Η εμπρόθεσμη εξόφλησή τους θα μπορεί να γίνει σε έξι ισόποσες μηνιαίες δόσεις, αρχής γενομένης από τον Σεπτέμβριο.Ειδικά η δόση του Σεπτεμβρίου δίνατε να εξοφληθεί εντός του Οκτωβρίου, μαζί με την δόση του Οκτωβρίου. Μια πιο αναλυτική –…

Περισσότερα