3 Μαΐου 2017

ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΑΪΟΥ 2017
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
26/5Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed