5 Σεπτεμβρίου 2015

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
4/9Διόρθωση στοιχείων Ε9Οι μεταβολές στο Ε9 μεταβολών που έγιναν έως 31/12/2014, καθώς και από 1/1/2015 έως 31/5/2015, μπορούν να γίνουν εμπρόθεσμα μέσω taxis έως και την 4/9/2015. Οι μεταβολές που έγιναν από 1/6/2015 και μετά, στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής.

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed