Αλεξίου Γεώργιος Λογιστής – Φοροτεχνικός, «Τεχνολογιστική – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ»
4 Μαΐου 2014

 
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
15/5Χαρτόσημο δανείων Καταβολή χαρτοσήμου για : α) δανείων μεταξύ εμπόρων ή εμπορικών εταιρειών ή και τρίτων, β) καταθέσεων ή αναλήψεων χρημάτων από εταίρους ή μετόχους από ή προς εταιρείες, τα οποία καταχωρίστηκαν στα βιβλία των επιχειρήσεων κατά το μήνα Απρίλιο.

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed