4 Απριλίου 2014

Φορολογικές Υποχρεώσεις ΜΗΝΟΣ : ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
16/4Καταβολή μισθοδοσίας Δώρου Πάσχα
Σε περίπτωση ύπαρξης εργασιακής σχέσης από 1/1 έως 30/4 καταβάλλεται Δώρο Πάσχα στον εργαζόμενο. Η εμπρόθεσμη καταβολή του γίνεται έως και την Μεγάλη Τετάρτη.

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed