7 Δεκεμβρίου 2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/12Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9Οι μεταβολές που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed