29 Νοεμβρίου 2015

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2015
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/12Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9Οι μεταβολές που γίνονται στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed