10 Ιανουαρίου 2018

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
2/1Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9Οι μεταβολές που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed