14 Ιανουαρίου 2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/1Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9Οι μεταβολές που γίνονται στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed