Τεχνολογιστική – 210 86 51 701
3 Οκτωβρίου 2016

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΜΗΝΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/10Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9Οι μεταβολές που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται εντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής.

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed