4 Οκτωβρίου 2014

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ : ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2014
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
27/10Δήλωση intrastatΑν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat.Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed