4 Φεβρουαρίου 2015

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΗΝΟΣ : ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
 Διόρθωση στοιχείων Ε9Οι μεταβολές στο Ε9 έτους 2014, μπορούν να γίνουν εμπρόθεσμα μέσω taxis έως και την 31/3/2015.
Οι μεταβολές στο Ε9 έτους 2015, μπορούν να γίνουν εμπρόθεσμα μέσω taxisεντός ενός μήνα από την ημερομηνία μεταβολής.

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed