Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με νέα εγκύκλιο της ΑΑΔΕ δίνονται διευκρινήσεις για την εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον Κ.Φ.Ε. και τους κανόνες των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας του κορονοϊού.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την εγκύκλιο Ε. 2113 της ΑΑΔΕ, της 22/7/2020, με θέμα “Εφαρμογή των διατάξεων περί φορολογικής κατοικίας και μόνιμης εγκατάστασης σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 («Κ.Φ.Ε.») και τους κανόνες των Συμβάσεων Αποφυγής Διπλής Φορολογίας Εισοδήματος και Κεφαλαίου («Σ.Α.Δ.Φ.»), και αντιμετώπιση ζητημάτων διασυνοριακών εργαζομένων σύμφωνα με τις διατάξεις των Σ.Α.Δ.Φ., στο πλαίσιο της κρίσης που προκλήθηκε λόγω της πανδημίας COVID-19″.

Για να δείτε την εγκύκλιο 2113/2020, πατήστε εδώ.