Μηνιαίες Υποχρεώσειςλογιστικο γραφειο | λογιστικο

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές Φορολογικες Υποχρεωσεις Απριλίου στις λογιστικές υπηρεσίες που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
3/4Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9
Οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται στο Ε9 υποβάλλονται έως τις 31
Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής.
3/4Πρόσθετες υποχρεώσεις
Στην παρούσα ενημέρωση, δεν καταγράφονται οι υποχρεώσεις υποβολής
Δηλώσεων, κλπ που προκύπτουν από τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων λόγω
Κορωνοϊού.
12/4Καταβολή Δώρου Πάσχα
Αν η επιχείρησή σας, κατά το τρέχον έτος απασχόλησε ή απασχολεί έμμισθο ή
ημερομίσθιο προσωπικό, έως και την Μ. Τετάρτη πρέπει να καταβληθεί η
μισθοδοσία του Δώρου Πάσχα.
20/4Κατάθεση κατάστασης Συμφωνητικών
Κατατίθενται στο taxis κατάσταση με τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που έχει υπογράψει
η επιχείρηση εντός του προηγούμενου τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος).
20/4Υποβολή ΥΔ1599 στον ΟΠΙ για εισαγωγές, παραγωγές Χαρτί Φωτοτυπικού,
Φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, scanners, Tablets,
smartphones, Η/Υ και κάθε αποθηκευτικό μέσο ήχου ή ήχου και εικόνας,
προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου στο info@opi.gr (Νόμος
2121/1993). Ημερομηνίες υποβολής: α)1-20/1, β)1-20/4, γ)1-20/7, δ)1-20/10.
26/4Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά
τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και
παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών,
πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
26/4Δήλωση intrastat
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά
τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός
υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat.
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση
ΕΣΥΕ.
28/4Απόδοση Δημοτικών Τελών
Από επιχειρήσεις εστίασης με διπλογραφικά βιβλία, απόδοση και πληρωμή
δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγούμενου μήνα που
αφορούν την κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή
σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και
γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα. Αντίστοιχα οι
επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία απόδοση επί των ακαθαρίστων εσόδων
προηγούμενου τριμήνου.
28/4Υποβολή κατάστασης ετήσιων αδειών – Ε11
Αν η επιχείρησή σας, κατά το προηγούμενο έτος απασχόλησε έμμισθο ή
ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλετε στο ΣΕΠΕ, μέσω του συστήματος
Εργάνη, το έντυπο Ε11 με την ετήσια χρήση κανονικής άδειας του συνόλου των
εργαζομένων της επιχείρησης
28/4Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου
προηγούμενου μήνα.
28/4Υποβολή προσωρινής δήλωσης
Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων που
παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.
28/4Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ
Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή
ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλετε στο ΙΚΑ ΑΠΔ περιόδου
προηγούμενου μήνα.
28/4Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, τηρούν απλογραφικά και
διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προηγούμενου τριμήνου
και μήνα αντίστοιχα. Εφόσον η περιοδική δήλωση είναι χρεωστική (προκύπτει ποσό
προς πληρωμή), έως την ημερομηνία αυτή, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού ή το
50%, εφόσον επιλεγεί η εξόφληση της σε δύο δόσεις.
28/4Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας.
Οι επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά και Διπλογραφικά
βιβλία, υποβάλουν και αποδίδουν την Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους
πλαστικής σακούλας προηγούμενου τριμήνου και μήνα αντίστοιχα.
Η δήλωση αποδίδεται υπό προϋποθέσεις, εφόσον οι επιχειρήσεις διαθέτουν στους
καταναλωτές πλαστική σακούλα μεταφοράς.
ΗΜ/ΝΙΑΕπίσημες Αργίες μηνός Απριλίου
14/4Μεγάλη Παρασκευή – Αργία κατ’ έθιμο
17/4Δευτέρα του Πάσχα – Επίσημη αργία

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων