Μηνιαίες Υποχρεώσειςλογιστικο γραφειο | λογιστικο

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές Φορολογικες Υποχρεωσεις Αυγούστου στις λογιστικές υπηρεσίες που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/8Διόρθωση στοιχείων Ε9
Οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται στο Ε9 υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου
του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής.
1/8Βιβλίο αδειών
Αν η επιχείρησή σας απασχολεί έμμισθο προσωπικό το οποίο κάνει χρήση κανονικής αδείας,
αυτή καταγράφεται στο βιβλίο αδειών της επιχείρησης και φέρει υπογραφή εργαζόμενου και
εργοδότη.
25/8Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον
προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών,
καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε
ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
25/8Δήλωση intrastat
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον
προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να
καταθέσετε δήλωση intrastat. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής
μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.
30/8Δήλωση φορολογίας εισοδήματος
Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, προηγούμενου
φορολογικού έτους, (κατόπιν παράτασης).
31/8Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου
προηγούμενου μήνα.
31/8Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ
Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.
31/8Υποβολή προσωρινής δήλωσης
Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων που παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.
31/8Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προηγούμενου τριμήνου ή μήνα αντίστοιχα. Εφόσον η περιοδική δήλωση είναι χρεωστική (προκύπτει ποσό προς πληρωμή), έως την ημερομηνία αυτή, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού ή το 50%, εφόσον επιλεγεί η εξόφληση της σε δύο δόσεις.
31/8Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε
κατατεθειμένες χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις.
31/8Απόδοση Δημοτικών Τελών
Από επιχειρήσεις εστίασης με διπλογραφικά βιβλία, απόδοση και πληρωμή δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγούμενου μήνα που αφορούν την κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα.
31/8Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας
Οι επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν και αποδίδουν την Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας προηγούμενου μήνα.
Η δήλωση αποδίδεται υπό προϋποθέσεις, εφόσον οι επιχειρήσεις διαθέτουν στους καταναλωτές πλαστική σακούλα μεταφοράς.
Πρόσθετες υποχρεώσεις
Στην παρούσα ενημέρωση, δεν καταγράφονται οι υποχρεώσεις υποβολής Δηλώσεων, κ.λ.π που
προκύπτουν από τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων λόγω Κορωνόιου.
ΗΜ/ΝΙΑΕΠΙΣΗΜΕΣ ΑΡΓΙΕΣ ΜΗΝΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ
15/8Δεκαπενταύγουστος