Μηνιαίες Υποχρεώσεις

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές Φορολογικες Υποχρεωσεις Ιουλίου στις λογιστικές υπηρεσίες που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων

ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
3/7Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9
Οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται στο Ε9 υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής .
20/7Κατάθεση κατάστασης Συμφωνητικών
Κατατίθενται στο taxis κατάσταση με τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που έχει υπογράψει
η επιχείρηση εντός του προηγούμενου τριμήνου (Απρίλιος – Ιούνιος).
20/7Υποβολή ΥΔ1599 στον ΟΠΙ για εισαγωγές, παραγωγές Χαρτί Φωτοτυπικού,
Φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, scanners, Tablets,
smarthones, Η/Υ και κάθε αποθηκευτικό μέσο ήχου ή ήχου και εικόνας,
προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου στο info@opi.gr (Νόμος 2121/1993).
Ημερομηνίες υποβολής: α)1-20/1, β)1-20/4, γ)1-20/7, δ)1-20/10.
26/7Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά
τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και
παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών,
πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
26/7Δήλωση intrastat
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά
τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός
υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat.
Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση
ΕΣΥΕ.
31/7Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου
προηγούμενου μήνα.
31/7Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ
Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.
31/7Υποβολή προσωρινής δήλωσης
Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων που παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.
31/7Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, τηρούν απλογραφικά ή διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προηγούμενου τριμήνου ή μήνα αντίστοιχα. Εφόσον η περιοδική δήλωση είναι χρεωστική (προκύπτει ποσό προς πληρωμή), έως την ημερομηνία αυτή, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού ή το 50%, εφόσον επιλεγεί η εξόφληση της σε δύο δόσεις.
31/7Υποβολή δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων, φορολογικού έτους 2022 (εξαιρούνται τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν σε εταιρείες, τα οποία μπορούν να υποβάλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος, έως και …).
31/7Πληρωμή πρώτης δόσης φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων σε
κατατεθειμένες χρεωστικές φορολογικές δηλώσεις.
31/7Απόδοση Δημοτικών Τελών
Από επιχειρήσεις εστίασης με διπλογραφικά βιβλία, απόδοση και πληρωμή δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγούμενου μήνα που αφορούν την κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα.
31/7Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας.
Οι επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά και Διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν και αποδίδουν την Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας προηγούμενου τριμήνου και μήνα αντίστοιχα. Η δήλωση αποδίδεται υπό προϋποθέσεις, εφόσον οι επιχειρήσεις διαθέτουν στους
καταναλωτές πλαστική σακούλα μεταφοράς.
31/7Απόδοση τέλους ανακύκλωσης
Απόδοση τέλους ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), προηγούμενου τριμήνου.
31/7Πρόσθετες υποχρεώσεις
Στην παρούσα ενημέρωση, δεν καταγράφονται οι υποχρεώσεις υποβολής Δηλώσεων, κλπ που προκύπτουν από τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων λόγω Κορωνόιου.
ΗΜ/ΝΙΑΕπίσημες Αργίες μηνός Ιουλίου