Μηνιαίες Υποχρεώσειςλογιστικο γραφειο | λογιστικο

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές Φορολογικες Υποχρεωσεις Μαΐου στις λογιστικές υπηρεσίες που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων
ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
3/5Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9
Οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται στο Ε9 υποβάλλονται έως τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής.
26/5Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
26/5Δήλωση intrastat
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.
31/5Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.
31/5Υποβολή προσωρινής δήλωσης
Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων που παρακρατήθηκε, τον προπροηγούμενο μήνα.
31/5Περιοδική δήλωση ΦΠΑ
Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προηγούμενου μήνα. Εφόσον η περιοδική δήλωση είναι χρεωστική (προκύπτει ποσό προς πληρωμή), έως την ημερομηνία αυτή, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού ή το 50%, εφόσον επιλεγεί η εξόφληση.
31/5Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ
Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.
31/5Απόδοση Δημοτικών Τελών
Από επιχειρήσεις εστίασης με διπλογραφικά βιβλία, απόδοση και πληρωμή
δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγούμενου μήνα που
αφορούν την κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή
σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και
γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα.
31/5Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας.
Οι επιχειρήσεις που τηρούν Διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν και αποδίδουν την Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας προηγούμενου μήνα .
Η δήλωση αποδίδεται υπό προϋποθέσεις, εφόσον οι επιχειρήσεις διαθέτουν στους καταναλωτές πλαστική σακούλα μεταφοράς.
31/5Πρόσθετες υποχρεώσεις
Στην παρούσα ενημέρωση, δεν καταγράφονται οι υποχρεώσεις υποβολής Δηλώσεων, κλπ που
προκύπτουν από τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων λόγω Κορωνόιου.
ΗΜ/ΝΙΑΕπίσημες Αργίες μηνός Απριλίου
1/5Πρωτομαγιά