Μηνιαίες Υποχρεώσειςπλεονεκτηματα μειονεκτηματα ικε

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές Φορολογικές Υποχρεώσεις Απριλίου στις λογιστικές υπηρεσίες που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/4Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9 Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9 Οι μεταβολές του προηγούμενου έτους υποβάλλονται έως 8/3/2024 και οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται  έως  τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής .
19/4Κατάθεση κατάστασης Συμφωνητικών Κατατίθενται στο taxis κατάσταση με τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που έχει υπογράψει η επιχείρηση εντός του προηγούμενου τριμήνου (Ιανουάριος – Μάρτιος).
19/4Υποβολή ΥΔ1599 στον ΟΠΙ για εισαγωγές, παραγωγές Χαρτί Φωτοτυπικού, Φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, scanners, Tablets, smarthones, Η/Υ και κάθε αποθηκευτικό μέσο ήχου ή ήχου και εικόνας, προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου στο info@opi.gr (Νόμος 2121/1993).Ημερομηνίες υποβολής: α)1-20/1, β)1-20/4, γ)1-20/7, δ)1-20/10.
26/4Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
26/4Δήλωση  intrastat Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.
29/4Απόδοση Δημοτικών Τελών Από επιχειρήσεις εστίασης με διπλογραφικά βιβλία, απόδοση και πληρωμή δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγούμενου μήνα που αφορούν την  κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα. Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία απόδοση επι  των ακαθαρίστων εσόδων προηγούμενου τριμήνου.
30/4Υποβολή κατάστασης ετήσιων αδειών – Ε11 Αν η επιχείρησή σας, κατά το προηγούμενο έτος απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΣΕΠΕ, μέσω του συστήματος Εργάνη, το έντυπο Ε11 με την ετήσια χρήση κανονικής άδειας του συνόλου των εργαζομένων της επιχείρησης
30/4Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.
30/4Υποβολή προσωρινής δήλωσης Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.
30/4Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ  ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.
30/4Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προηγούμενου τριμήνου και μήνα αντίστοιχα. Εφόσον η περιοδική δήλωση είναι χρεωστική (προκύπτει ποσό προς πληρωμή), έως την ημερομηνία αυτή, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού ή το 50%, εφόσον επιλεγεί η εξόφληση της σε δύο δόσεις.
30/4Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας. Οι επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά και Διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν και αποδίδουν την Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας  προηγούμενου τριμήνου και μήνα αντίστοιχα. Η δήλωση αποδίδεται υπό προϋποθέσεις, εφόσον οι επιχειρήσεις διαθέτουν στους καταναλωτές πλαστική σακούλα μεταφοράς.
30/4Υποβολή Κατάστασης Ετήσιων Αδειών – Ε11 Αν η επιχείρησή σας, κατά το προηγούμενο έτος, απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΣΕΠΕ, μέσω του συστήματος ΕΡΓΑΝΗ, το έντυπο Ε11 με την ετήσια χρήση κανονικής άδειας του συνόλου των εργαζομένων της επιχείρησης.  
30/4Απόδοση τέλους ανακύκλωσης Απόδοση τέλους ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), προηγούμενου τριμήνου.
1/5Καταβολή Δώρου Πάσχα Αν η επιχείρησή σας, κατά το τρέχον έτος απασχόλησε ή απασχολεί  έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, έως και την Μ. Τετάρτη πρέπει να καταβληθεί η μισθοδοσία του Δώρου Πάσχα.
           Επίσημες Αργίες μηνός Απριλίου
  –      
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων