Μηνιαίες Υποχρεώσειςλογιστικη εταιρεια

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές Φορολογικές Υποχρεώσεις Ιανουαρίου στις λογιστικές υπηρεσίες που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
2/1Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9 Οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται  έως  τις 31 Μαρτίου του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής .

20/1Κατάθεση κατάστασης Συμφωνητικών Κατατίθενται στο taxis κατάσταση με τα Ιδιωτικά Συμφωνητικά που έχει υπογράψει η επιχείρηση εντός του προηγούμενου τριμήνου (Οκτώβριος-Δεκέμβριος).
20/1Υποβολή ΥΔ1599 στον ΟΠΙ για εισαγωγές, παραγωγές Χαρτί Φωτοτυπικού, Φωτοτυπικά μηχανήματα, πολυμηχανήματα, εκτυπωτές, scanners, Tablets, smarthones, Η/Υ και κάθε αποθηκευτικό μέσο ήχου ή ήχου και εικόνας, προηγούμενου ημερολογιακού τριμήνου στο info@opi.gr (Νόμος 2121/1993).Ημερομηνίες υποβολής: α)1-20/1, β)1-20/4, γ)1-20/7, δ)1-20/10.
26/1  Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing)
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.
26/1Δήλωση  intrastat
Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.
31/1Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ
Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.
31/1Υποβολή προσωρινής δήλωσης Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.
31/1Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ,  τηρούν απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προηγούμενου τριμήνου και μήνα αντίστοιχα. Εφόσον η περιοδική δήλωση είναι χρεωστική (προκύπτει ποσό προς πληρωμή), έως την ημερομηνία αυτή, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού ή το 50%, εφόσον επιλεγεί η εξόφληση της σε δύο δόσεις.
31/1Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ
Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ  ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.
31/1Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας Οι επιχειρήσεις που τηρούν Απλογραφικά και Διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν και αποδίδουν την Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας  προηγούμενου τριμήνου και μήνα αντίστοιχα. Η δήλωση αποδίδεται υπό προϋποθέσεις, εφόσον οι επιχειρήσεις διαθέτουν στους καταναλωτές πλαστική σακούλα μεταφοράς.
31/1Απόδοση τέλους ανακύκλωσης Απόδοση τέλους ανακύκλωσης για τα προϊόντα, η συσκευασία των οποίων περιέχει πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC), προηγούμενου τριμήνου.
      31/1    Πρόσθετες υποχρεώσεις Στην παρούσα ενημέρωση, δεν καταγράφονται οι υποχρεώσεις υποβολής Δηλώσεων, κλπ που προκύπτουν από τα μέτρα στήριξης επιχειρήσεων λόγω Κορωνόιου.
31/1Απόδοση Δημοτικών Τελών Από επιχειρήσεις εστίασης με διπλογραφικά βιβλία, απόδοση και πληρωμή δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγούμενου μήνα που αφορούν την  κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα. Αντίστοιχα οι επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία απόδοση επι  των ακαθαρίστων εσόδων προηγούμενου τριμήνου.  
1/1   6/1Επίσημες Αργίες μηνός Ιανουαρίου

Πρωτοχρονιά – Αργία κατ’ έθιμο   Θεοφάνια – Αργία κατ’ έθιμο