• Έως 31/07/2014, η Ηλεκτρονική Υποβολή των Καταστάσεων Εσόδων της περιόδου 01/01-31/03/2014 (ύστερα από δοθείσα παράταση).
  • Έως 31/07/2014, η απόδοση των εισφορών Ι.Κ.Α. μηνός Ιουνίου 2014. 
  • Έως 31/07/2014, η ηλεκτρονική υποβολή Α.Π.Δ. Ιουνίου 2014. 
  • Έως 31/07/2014, η ηλεκτρονική υποβολή Φ.Μ.Υ. Μαΐου 2014.

Περισσότερες αναρτήσεις από το λογιστικό γραφείο Αθήνα στο megamed