Μηνιαίες Υποχρεώσειςπλεονεκτηματα μειονεκτηματα ικε

Η παρούσα ενημέρωση αφορά ενδεικτικές Φορολογικές Υποχρεώσεις Φεβρουαρίου στις λογιστικές υπηρεσίες που έχει ή που πιθανά έχει μια “μέση” επιχείρηση, ή ένα φυσικό πρόσωπο κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μήνα.

ΗΜ/ΝΙΑΥΠΟΧΡΕΩΣΗ
1/2Κατάθεση δήλωσης ακινήτων – Ε9 Οι μεταβολές του προηγούμενου έτους υποβάλλονται έως 8/3/2024 και οι μεταβολές του τρέχοντος έτους, που γίνονται  στο Ε9 υποβάλλονται  έως  τις 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους από το έτος μεταβολής .
29/2  Βεβαιώσεις αποδοχών Θα πρέπει να υποβληθούν αρχεία βεβαιώσεων για εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, τόκους και μερίσματα, παρά το γεγονός ότι υπεβλήθησαν εντός του έτους 2024 και τα αρχεία των μηνιαίων βεβαιώσεων.  
29/2  Δήλωση ανακεφαλαιωτικού πίνακα (listing) Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές αποκτήσεις και παραδόσεις αγαθών, καθώς και παρεχόμενων υπηρεσιών και λήψης υπηρεσιών, πρέπει να καταθέσετε ανακεφαλαιωτικό πίνακα.  
29/2  Δήλωση  intrastat Αν η επιχείρησή σας , ανεξαρτήτου κατηγορίας τήρησης λογιστικών βιβλίων, κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησε ενδοκοινοτικές συναλλαγές (εκτός υπηρεσιών), πρέπει να καταθέσετε δήλωση intrastat. Η υποβολή της δήλωσης γίνεται με τη χρήση ηλεκτρονικής μεθόδου στη διεύθυνση ΕΣΥΕ.
29/2Καταβολή ασφαλιστικών εισφορών ΙΚΑ Καταβάλλονται οι ασφαλιστικές εισφορές ΙΚΑ, κλπ ταμείων μισθολογικής περιόδου προηγούμενου μήνα.
29/2Υποβολή Προσωρινής Δήλωσης Υποβολή προσωρινής δήλωσης του Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών και Εισφοράς Κοινωνικής Αλληλεγγύης, καθώς και του  Φόρου Ελευθέριων Επαγγελμάτων  που παρακρατήθηκε, τον προ- προηγούμενο μήνα.
29/2Υποβολή ΑΠΔ σε ΙΚΑ Αν η επιχείρησή σας, κατά τον προηγούμενο μήνα απασχόλησε έμμισθο ή ημερομίσθιο προσωπικό, πρέπει να υποβάλλετε στο ΙΚΑ  ΑΠΔ περιόδου προηγούμενου μήνα.  
29/2Περιοδική δήλωση ΦΠΑ Οι επιχειρήσεις που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ΦΠΑ, τηρούν διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν  περιοδική δήλωση ΦΠΑ, προηγούμενου μήνα. Εφόσον η περιοδική δήλωση είναι χρεωστική (προκύπτει ποσό προς πληρωμή), έως την ημερομηνία αυτή, καταβάλλεται το σύνολο του ποσού ή το 50%, εφόσον επιλεγεί η εξόφληση της σε δύο δόσεις.  
29/2Περιβαλλοντικό Τέλος Πλαστικής Σακούλας. Οι επιχειρήσεις που τηρούν  Διπλογραφικά βιβλία, υποβάλουν και αποδίδουν την Δήλωση απόδοσης περιβαλλοντικού τέλους πλαστικής σακούλας  προηγούμενου μήνα . Η δήλωση αποδίδεται υπό προϋποθέσεις, εφόσον οι επιχειρήσεις διαθέτουν στους καταναλωτές πλαστική σακούλα μεταφοράς.  
29/2  Απόδοση Δημοτικών Τελών Από επιχειρήσεις εστίασης με διπλογραφικά βιβλία, απόδοση και πληρωμή δημοτικού τέλους 0,5% επί των ακαθάριστων εσόδων προηγούμενου μήνα που αφορούν την  κατανάλωση εντός των χώρων δραστηριοποίησης του καταστήματος ή σε πακέτο, φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα, εφόσον διαθέτουν πάγκους ή τραπεζοκαθίσµατα.  
     Επίσημες Αργίες μηνός Φεβρουαρίου

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων