Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας 

Οι βασικές αλλαγές που επήλθαν στου φορολογικούς κάτοικους εξωτερικού με τον ν. 4646/2019, είναι οι παρακάτω :

  • Απαλείφονται οι κοινωνικοί δεσμοί ενός φυσικού προσώπου με την Ελλάδα προκειμένου να θεωρηθεί φορολογικός κάτοικος αυτής.
  • Ορίζεται ότι ένα φυσικό πρόσωπο είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας όταν βρίσκεται στη χώρα μας χρονικό διάστημα άνω των 183 ημερών αθροιστικά και όχι συνεχόμενα.
  • Παρέχεται η δυνατότητα σε φορολογούμενο φυσικό πρόσωπο στην περίπτωση μεταφοράς της φορολογικής κατοικίας του στην Ελλάδα να υπαχθεί σε εναλλακτικό τρόπο φορολόγησης για το εισόδημα που προκύπτει σε άλλη χώρα, εφόσον πληρούνται αθροιστικά οι προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος. Για το θέμα αυτό θα εκδοθεί κοινή υπουργική απόφαση.
  • Τα ως άνω ισχύουν από 1/1/2020 και μετά.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 1 του νόμου 4646/2019.

Για να δείτε το άρθρο 1/4646/2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.