Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

  • Ορίζεται νέα κλίμακα σύμφωνα με την οποία θα φορολογούνται τα εισοδήματα από μισθούς, συντάξεις, καθώς και κέρδη ατομικών επιχειρήσεων.
  • Πλέον το απαιτούμενο ποσό δαπανών, το οποίο πρέπει να εξοφληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής, ορίζεται στο 30% του πραγματικού εισοδήματος, που προέρχεται από μισθωτή εργασία, συντάξεις και επιχειρηματική δραστηριότητα.  Το 30% δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 20.000,00 ευρώ. στον υπολογισμό του πραγματικού εισοδήματος, δεν περιλαμβάνεται το ποσό εισφοράς κοινωνικής αλληλεγγύης, καθώς και το ποσό διατροφής εφόσον καταβάλλεται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Σε περίπτωση μη συγκέντρωσης του 30% στο ποσό που υπολείπεται θα καταβληθεί φόρος με συντελεστή 22%. Για την εφαρμογή αυτών αναμένεται Υπουργική απόφαση.
  • Καθορίζονται εκ νέου ποσά  μείωσης φόρου, τα οποία προσαυξάνουν ανάλογα του αριθμού παιδιών μιας οικογένειας. Η έκπτωση φόρου ισχύει για τα εισοδήματα από μισθούς και συντάξεις.
  • Τα ως άνω ισχύουν από 1/1/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τα άρθρα 6, 7, 9 του ν. 4646/2019.

Για να δείτε τα άρθρα 6 και 7 του νόμου 4646/2019, στα οποία έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.

Για να δείτε το άρθρο 9 του νόμου 4646/2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.