Φ.Π.Α.λογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια αθηνα κεντρο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με τη νέα εγκύκλιο 2133/2021 της ΑΑΔΕ παρέχονται αναλυτικές οδηγίες για τις τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και τις διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας που εφαρμόζονται από 01.07.2021 κατά την εισαγωγή αγαθών που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce).

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο 2133, όπως αυτή ανακοινώθηκε από την ΑΑΔΕ στις 30-6-2021 με θέμα ”Τελωνειακές διαδικασίες εισαγωγής και διαδικασίες απόδοσης του φόρου προστιθεμένης αξίας κατά την εισαγωγή αγαθών μικρής αξίας (έως του ποσού των 150ευρώ) που αποτελούν αντικείμενο εξ αποστάσεως πωλήσεων (e-commerce) από 1/7/2021» – Ενδοκοινοτικές εξ αποστάσεως πωλήσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης και φόρους κατανάλωσης”.

Για να δείτε την Εγκύκλιο 2133 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων