Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Για τον χαρακτηρισμό μια επιχείρησης ως προβληματικής θα πρέπει αρχικά να προσδιορίσουμε το μέγεθος της επιχείρησης.

Κατόπιν γίνεται ο έλεγχος των κριτηρίων που θέτει ο Καν. (Ε.Ε.) 651/2014 (ΓΑΚ) (άρθρο 2 σημείο 18), προκειμένου μα καθοριστεί ότι η εξεταζόμενη επιχείρηση ΔΕΝ είναι προβληματική.

Υπό προϋποθέσεις οι ατομικές επιχειρήσεις, εξαιρούνται μέρους διαδικασιών του κανονισμού από την ενημέρωση που έχουμε από από μία από τις λογιστικες εταιρειες την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από τις παρακάτω αποφάσεις του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης:

  • Απόφαση, με Αρ. Πρωτ. 42649/ΕΥΚΕ 5351/10-4-2017, με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014, ως προς τον χαρακτηρισμό μια επιχείρησης ως προβληματικής».

Για να δείτε την απόφαση 42649/2017, πατήστε εδώ.

  • Απόφαση, με Αρ. Πρωτ. 64925/ΕΥΚΕ 5796/9-6-21, με θέμα «Διευκρινήσεις σχετικά με ζητήματα εφαρμογής του Καν. Ε.Ε. 651/2014».

Για να δείτε την απόφαση 64925/2017, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων