Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικές υπηρεσίες | Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ

Σε περίπτωση που μια επιχείρηση, λάβει μέσω pos προκαταβολή ή γενικότερα είσπραξη παραγγελίας σε προγενέστερο χρόνο του χρόνου, αγοράς του εμπορεύματος από πελάτη της λιανικής, θα πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

  • Αρχικά να αναφέρουμε, ότι όλες οι επιχειρήσεις (πλην ελαχίστων εξαιρέσεων : ΤΑΧΙ), φέρουν την υποχρέωση στον ΦΗΜ (Ταμειακές Μηχανές, κλπ.) που διαθέτουν, να έχουν μια επιλογή με την ένδειξη «προείσπραξη» (Απόφαση 1027/16-2-2024 Υπ. Οικονομικών).
  • Όταν ο πελάτης, έρθει στον χώρο της επιχείρησης και προπληρώσει με κάρτα, μέρος ή το σύνολο της αγοράς που θα κάνει σε μελλοντικό χρόνο, η επιχείρηση θα καταχωρήσει το αντίστοιχο ποσό στην ένδειξη «προείσπραξη» του ΦΗΜ.
  • Όταν ο πελάτης, προσέλθει εκ νέου και πληρώσει το υπόλοιπο τίμημα με κάρτα, ομοίως η επιχείρηση θα το καταχωρήσει ως «προείσπραξη» στο ΦΗΜ.
  • Όταν η επιχείρηση παραδώσει το εμπόρευμα ή την υπηρεσία, θα εκδώσει την ΑΛΠ ή την ΑΠΥ αντίστοιχα.
Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων