Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες εταιρειες

Από την ΑΑΔΕ, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΑΔΕ

Από την υπηρεσία αυτή, οι έγγαμοι φορολογούμενοι, μπορούν να γνωστοποιήσουν την επιλογή τους για υποβολή χωριστής δήλωσης συζύγων Φορολογίας Εισοδήματος φορολογικού έτους 2022 μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2023. Μετά την προθεσμία αυτή δεν είναι δυνατή η ανάκληση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης.

Είσοδος στην εφαρμογή για την υποβολή αιτήματος.

Προθεσμίες:
ΑΠΟ 12.01.2023 ΕΩΣ 28.02.2023

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων